SOLHAN BELEDİYE

04267112441


SOLHAN KAYMAKAMLIĞI            

                                                                                                           
Adres: Halime Pınar Mahallesi, Hükümet Konağı, 12700 - SOLHAN                                                                  

E-Posta: solhan@icisleri.gov.tr                                                                                                               

Telefon: (0426) 711 20 02 / (0426) 711 20 71                                                                                         

Fax: (0426) 711 23 46

WEB: http://www.solhan.gov.tr/

 

SOLHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEL:0426 711 20 13

 FAX : 0426 711 24 41

 WEB: www.solhan.bel.tr

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI                                                                                             
0426 711 20 06
Jandarma Komutanlığı                         

TEL: 0426 711 27 90

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ     
   0426 711 20 86

SOLHAN DEVLET HASTANESİ     
0426 711 24 83


EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ     
0426 711 22 65

 SOLHAN İLÇESİNE BAĞLI KÖY/MAHALLE VE  MUHTARLARI 
  YERLEŞİM YERİ ADI SOYADI TELEFON NO 
1 Arslanbeyli Köyü Nurettin SÖYLEMEZ 530 924 89 42
2 Asmakaya Köyü Ünal ÖZDAŞ 539 410 75 29
3 Bozkanat Köyü Ömer AYRA 535 491 64 09
4 Demirkapı Köyü Kerim ATAŞ 533 239 77 46
5 Dilektepe Köyü Turan USLU 535 404 07 91
6 Doğuyeli Köyü Remzi YILDIZ 530 426 63 70
7 Düzağaç Köyü Enver BULAK 532 546 58 39
8 Elbaşı Köyü Ziya BAKİ 543 822 63 69
9 Elmasırtı Köyü Ahmet BAĞCI 505 715 70 34
10 Eşmetaş Köyü Nihat ORMAN 534 410 32 91
11 Gelintepe Köyü Bahri TEK 536 263 73 64
12 Gençtavus Köyü Ali İhsan KARLI 535 389 92 33
13 Göksu Köyü Saim KAYA 530 467 73 19
14 Hazarşah Köyü Halit ÖZTAŞ 538 642 72 31
15 İnandık Köyü Seyfettin SARP 539 308 15 25
16 Kale Köyü Önder GEZER 533 764 86 17
17 Kırık Köyü Cemal TUNÇ 530 323 72 94
18 Murat Köyü Güneş ÇAPIN 535 220 95 11
19 Mutluca Köyü Halim KILINÇ 554 852 41 41
20 Oymapınar Köyü Metin ALA 536 948 52 75
21 Sükyan Köyü Tahsin ACAR 538 359 41 68
22 Sülünkaş Köyü Ahmet BİLEN 538 286 35 10
23 Şimşirpınar Köyü Nazım OK 505 109 58 06
24 Tarhan Köyü Mehmet KÖÇER 533 400 37 16
25 Yenibaşak Köyü Lütfü ÖYLEK 531 566 02 04
26 Yenidal Köyü Turan BİNGÖL 507 274 12 67
27 Yiğitharmanı Köyü Abdulbaki BUĞUR 531 335 00 62
28 Halimepınar Mah. Nihat TEZEL 530 426 37 20
29 Yeni Mahalle Hakan ÇELİKEL 542 502 96 18
30 Boğlan Mahallesi Furat ARI 543 571 52 37
31 Yeşilova Mahallesi Harun KARABULUT 538 953 51 59
       

 

SOLHAN İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

Solhan, ilçenin 2 km batısında yer alan Mezgeft adı ile anılan yerde, “Beglon” adında bir beyin yönetiminde kaldığı için bu ismi almıştır. Zamanla bu sözcük halk dilinde değişime uğramış, Boglon olarak anılmaya başlanmış, 1932 yılında da Solhan adını almıştır.

Solhan ve yöresinin tarihi ile ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, bu yöredeki yerleşimin Hititlere kadar uzandığı bilinmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Fırat Nehri kıyısında Vasukani şehrini kurup bütün Anadolu’ya yayılan 

Hurriler, M.Ö. 1360'ta Hititler'in Toros Dağları'nı aşıp kendilerini sıkıştırması ve yeni krallık devrinde Şuppililuma Mitani prensini kendisine damat edinip hima0yesi altına almasından ötürü; Harput, Bingöl ve Muş dolaylarında hâkimiyetlerini kaybetmişlerdir.

M.Ö. 1200 yıllarında Hitit Devleti'nin yıkılması ile Van bölgesinde yerleşen Urartular batıya doğru genişleyerek Bitlis, Muş ve Bingöl’ü alıp Murat Irmağı Vadisine kadar ilerlediler.

M.Ö. 745 yıllarında Asurlular'ın hakimiyetine geçen bölge , M.Ö. 612 yılında Med, Babil ve Urartuların saldırısıyla Medlerin hakimiyetine geçmiştir. Daha sonra İskender'in Anadolu'yu ele geçirmesi ile İskender İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan yöre,

Onun ölümünden sonra Selçukluların yönetimine girmiştir.

Daha sonra da Romalıların eline geçmiştir.

Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Selçukluların egemenliğine geçmiş, Moğolların Anadolu’ya saldırıları ile, 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Selçukluların yenilmesi sonucu Moğollar bölgeye hakim olmuşlardır. Bu dönemde, Diyarbakır'ı kendilerine yurt edinen Akkoyunlular; 

1394 yıllarında Bingöl, Erzurum, Erzincan'da da hâkimiyet kurmuşlardır. 

1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ın yenilmesi ile Solhan'ın da içinde bulunduğu bölge, Osmanlı Egemenliği ‘ne geçmiştir. Bundan sonra yörede İran Hakimiyeti görülse de Şah İsmail’in 1514Çaldıran

Savaşı'nda Osmanlılara yenilmesiyle Yavuz Sultan Selim tarafından Doğu Anadolu'da birlik tesisi görevini vezir Bıyıklı Mehmet Paşa ile Kürt beyi İdris-i Bitlisi ne vermiştir. Vilayet nizamnamesi gereğince teşkilatlanmada Solhan ve Muş yöresi 1864 yıllarında Erzurum eyaletine bağlanmıştır.

I. Dünya Savaşı yıllarında kısa bir süre Rus işgali altında kalan Solhan, 1929 yılında nahiye olarak Muş iline bağlanmış, 1936 tarihinde de ilçe konumuna getirilerek Bingöl İli'ne bağlanmıştır.

Vilayetlerin yeniden teşkilatlanması sırasında Solhan, 1864 yılında Erzurum eyaletine bağlanmıştır.

I. Dünya Savaşı yıllarında kısa bir süre Rus işgaline uğramıştır. 1929 yılında nahiye olarak Muş iline ve 4 Ocak1936 tarihinde de Bingöl iline bağlanmıştır.

Coğrafya

İlçenin yüzölçümü 1114 km²'dir. Bunun il yüzölçümüne oranı % 13,71'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1395 metredir. İl merkezine uzaklığı 60 km'dir. Bir doğa harikası olan Yüzenada, bu ilçenin sınırları içindedir.

İlçenin 2 belediyesi, 27 köyü mevcuttur. Köyaltı yerleşim birimi (mezra) sayısı 133'tür. Belediye sınırları içinde 7 mahalle muhtarlığı vardır. Bunların 4 tanesi ilçe belediyesi, 3 tanesi de Arakonak Belediye sınırları içindedir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bingöl'ün bir ilçesi olan Solhan, doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde de Diyarbakır ve Genç ilçesi ile çevrelenmiştir. İstanbul-İran transit yolu üzerinde olup, Bingöl İli'ne 60 km. uzaklıktadır.

İlçe, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yayları üzerinde bulunmaktadır. İlçe topraklarının büyük bölümünü engebeli alanlar ve meralar oluşturmaktadır. Güneydoğu Toroslar'ın devamı niteliğindeki dağlar ilçenin güney sınırlarından geçmektedir.

Bölgedeki dağların yüksekliği 2000 m'yi geçer. İlçe topraklarının bir bölümü lav örtüsüyle kaplıdır. Bu engebeli arazi üzerinde bulunan dağların en önemlileri 

Şerafettin Dağları'dır. İlçenin kuzeyini tamamen kaplayan Şerafettin Dağları'nın en yüksek noktalarını; 2388 m yükseklikteki Esentepe ve 2675 m yükseklikteki Şahin tepe oluşturmaktadır. Bu dağlar arasında geniş meralar yer almaktadır.

İlçenin en önemli akarsuyu Murat Nehri'dır. İlçe dışında ise Buğlan Çayı Baz Deresi, Masala Deresi önemli akarsularıdır. İlçenin önemli yaylaları ise; Şerafetin, Ağması Çevkani, kuçekan, Kandil ve Kabak Yaylalarıdır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2022 Genel nüfus sayımına göre 33 bin 973 dür. Halkın %54.31'i şehirde %45.69'u köylerde yaşamaktadır.

Toplam nüfusun 16.502'si erkeklerden oluşurken 16.443'ünü ise kadınlar oluşturuyor. İlçede km² başına 29,5 kişi düşmektedir.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 1 belde ve 26 köyden oluşmaktadır.

EKONOMİ

İlçenin ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayalıdır. Az miktarda da buğday, elma, ceviz, arpa, soğan ve dut yetiştirilmektedir.

Son zamanlar da yeni organize sanayinin kullanıma başlaması ve küçük çaplı su parke gibi fabrikaların açılmasıyla ekonomisinde bi kıpırdama beklenmektedir.


Solhan'ın yüzölçümü 1114 km2 dir. Bunun il yüzölçümüne oranı % 13,71'dir. İlçemiz, Muş-Bingöl transit yolu üzerinde olup Bingöl'e 60 km. uzaklıktadır.

Doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde Diyarbakır ve Genç bulunmaktadır. İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yayları üzerinde bulunmaktadır.

Deniz seviyesi yüksekliği 1395 m.dir.

Topraklarının % 93'ünü engebeli alanlar ve meralar oluşturmaktadır. Güneydoğu Torosların devamı niteliğindeki dağlar ilçenin güney sınırlarından geçmekte olup sarp bir görünüm arz eder dağların yüksekliği 2000 m. yi geçer.

Murat Irmağı vadisi küçük düzlükler ile ilçe merkezinin yerleştiği küçük ova dışında, hemen hemen her yerde tarıma müsait arazi bulunmaktadır.

İlçe topraklarının bir bölümü lav örtüsüyle kaplıdır. Bu engebeli arazi üzerinde bulunan dağların en önemlileri Şerafettin Dağlarıdır.

İlçenin kuzeyini tamamı ile kaplayan Şerafettin Dağlarının yüksek noktaları 2388.m yüksekliğindeki Esen Tepe ve 2675.m yükseklikteki Şahin Tepedir. Bu dağlar arasında geniş meralar yer almaktadır. Zengin bitki örtüsüyle kaplıdır. İlçenin 2 belediyesi, 27 köyü mevcuttur.

Köyaltı yerleşim birimi (mezra) sayısı 133'tür. Belediye sınırları içinde 7 mahalle muhtarlığı vardır. Bunların 4 tanesi ilçe belediyesi, 3 tanesi de Arakonak Belediye sınırları içindedir. Önemli akarsuları Murat nehridir.

Önemli yaylaları Şerafettin, Ağmasi Çevkani, Kuçekan, Kandil ve Kabak yaylalarıdır. Düzlük alanı tarihi Şeref Meydanıdır. İlçe dışında Buğlan çayı, Bazmana deresi ve Masala deresi önemli akarsularıdır.

Murat Irmağı vadisindeki ve çevresindeki düzlükler ile ilçe merkezinin yerleştiği alanlarda tarıma elverişli araziler bulunmaktadır.

Coğrafi Yapısı İlçe topraklarının bir bölümü lav örtüsü ile örtülüdür. Yaylaları oldukça zengin bitki örtüsü ile kaplıdır.

İlçenin orman yapısı genellikle ilçenin güney kısımlarını yoğun bir şekilde teşkil eden meşenin yanında yer yer Ardıç, Sakız, Yabani Kavak, Alıç, Elma ağaçları bulunmaktadır.

ÖNEMLİ DAĞLAR:

Şerafettin Dağları, Haçiçe Dağı, Dıcar Dağları, Şeyh Yusuf Dağları

GÖLLER:

Arzenk gölü, Turna gölü (Yüzenada ), Gelintepe gölü, Harsevank gölü Akarsu ve

IRMAKLAR:

İlçe sınırları içinde en önemli akarsu Murat Irmağıdır. Van gölünün kuzeyindeki Aladağ'dan doğar, Muş il merkezinde Kurt istasyonu yakınlarında Karasu nehri ile birleşerek Bingöl Muş Diyarbakır il sınırlarının kavşak noktasının kuzeyinden

Bingöl il sınırlarına girerek il sınırları içinde birçok dere ve çay ile birleşerek Genç ilçesinden geçerek Elazığ il sınırına girer.

Bingöl ili içinde toplam uzunluğu 96 km dir. Canut çayı, Kafik çayı, Amasi çayı, Elmasırtı çayı, Kale çayı, Masala deresi, Kerenger deresi, Haraba çayı, Bebin suyu diğer önemli akarsularındandır.

İKLİM YAPISI:

Solhan ilçesinde karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve set geçer. Yağışlar kışın kar halinde ilkbahar ve sonbaharda yağmur halinde görülür.

İlçemizde yılın bir kısmı don halinde geçer bu da ulaşımı ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiler. Yurdumuz ortalamasına göre ilçemizde yaz günü ortalaması oldukça düşüktür

#dijitalbingol

#solhan-boğlan

#arakoanak

#Google